"Vi människor förflyttar oss och bär hela tiden med oss en resväska full av minen"

(Låt oss fylla din resväska med nya och spännande erfarenheter!)

* Projektet är finansierad av ARVSFONDEN