- Projektet Min resväska syftar till att förbättra förutsättningarna för nyanlända barn att känna sig trygga, sedda, få kompisar och göra kreativa aktiviteter under professionell ledning.


- Målet är att barnen tillsammans fyller en resväska med bland annat film och fotobok och därefter presenterar och sprider den till lärarstudenter, skolor och andra aktörer som möter nyanlända barn.
 

- Målgruppen är barn i ålder 6-11 år, både nyanlända barn och de som är etablerade i det svenska samhället. I projektet ingår även äldre barn, med tidigare erfarenhet av foto och film, som mentorer för de yngre barnen.

 
KONTAKTA Min RESVÄSKA